What He's done for me

What He’s Done For Me
He saved me
He changed me
He heal me
He send me free
I got joy and peace in my soul
this joy I have The wereld didn’t give to me
I get Joy when I think about it..
What He’s given For Me
He gave me everything….
His son Jesus
that is what He done for me!


Nevertheless,
I am continually with you; You hold my right hand.
You guide me with Your counsel, Whom have I in heaven but you?
and there is nothing on earth that I desire beside you!
psalms 73:23-25

May God bless you,
Ami

Wat Hij voor mij heeft gedaan
Hij heeft mij gered
Hij heeft mij veranderd
Hij heeft mij genezen
Hij heeft mij vrijgezet
Ik heb vreugde en vrede in mijn ziel
Vreugde die de wereld niet aan mij heeft gegeven
Ik krijg vreugde als ik bedenk…
Wat Hij aan mij gegeven heeft
Hij heeft mij alles gegeven…
Zijn zoon Jezus
Dat is wat Hij voor mij heeft gedaan!

Toch zal ik altijd bij U blijven; U houdt mij rechterhand vast.
Gij zult mij leiden door Uw raad; en daarna zult Gij mij in heerlijkheid opnemen.
Wie of wat heb ik, buiten U, nog nodig? Als ik U heb, heb ik verder niets nodig en verlang ik niets meer.
Noch op aarde, noch in de hemel.
psalm 73:23-25

Moge God u zegenen,
Ami