EJ4A6339.jpg

Wij geloven

God is één. Hij openbaart zich in de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.

De Bijbel is het onfeilbaar Woord van God.

Alle mensen zullen door hun zonden verloren gaan.

Redding is mogelijk door berouwvolle bekering en geloof in Jezus Christus.

De Heilige Geest bewerkstelligt de bekering en de wedergeboorte.

De Kerk is het Lichaam van Christus; een plaats van geestelijke vernieuwing en opbouw.

Daarom bestaat de bediening van de Kerk uit woordverkondiging, studie en lering, aanbidding, genezing, zielenzorg, diaconie, bevrijding en verzoening.