Onze visie

Haar positie

De Maranatha Kerk is een Nieuw Testamentische Gemeente, waar alle leden hun gaven gebruiken voor de opbouw. Zij streeft de werken te doen, die God heeft voorbereid. Zij waakt voor alle onbijbelse emotionele manifestaties.

Haar houding

Zij is een gezin, dat naar God hongert, zijn tegenwoordigheid ervaart en met ontzag naar Hem opziet.

Haar geestelijke gesteldheid

Zij is een gemeenschap, die meer Geest gericht is dan materialistisch. Zij is ervan bewust, dat de doop in de Heilige Geest meer is dan een persoonlijke zegen. Het is een kracht om te kunnen dienen.

Haar betrokkenheid naar buiten

Zij is een plaats, waar de gekwetsten troost en hoop, de eenzamen aansluiting en de verlatenen vriendschap vinden in Jezus Christus. Een plaats, waar geestelijke versterking gevonden wordt door verdieping in Gods Woord.