Een relatie hebben met Jezus is het mooiste wat er is. Maar wie is die Jezus nu precies? En waarom noemen miljarden mensen in de wereld zichzelf volgers van Christus? Waarom zou ik een relatie willen hebben met Jezus?

HEt wonderbaarlijke verhaal

God is liefde. Hij heeft alles op aarde gemaakt en het hoogtepunt van zijn creatie ben jij, de mens. Hij heeft jou geschapen en Hij wil een persoonlijke relatie met jou.

Helaas kiezen mensen niet altijd voor Zijn liefde. Kijk maar om je heen: elke dag wordt het nieuws gevuld door oorlog, pijn en verdriet. Dit is het gevolg van de keuzes die wij maken. Dit noemen wij zonde. Zonde is een kloof die tussen jou en God zit. Denk eens bij jezelf: heb ik ooit iets verkeerds gedaan?

Maar God heeft ons nooit uit het oog verloren. De Bijbel zegt: "Want Gods liefde voor de mensen was zo groot, dat hij zijn enige Zoon gegeven heeft. Iedereen die in hem gelooft, zal niet sterven, maar voor altijd leven." God heeft zijn Zoon, Jezus Christus, naar de aarde gestuurd om onze zonde op zich te nemen. Daardoor kunnen wij nu de kloof overbruggen. Het enige wat wij hoeven te doen is in Jezus geloven.

Jezus is gestorven voor jouw zonde. De vraag is nu aan jou: kies jij er voor om Jezus Christus te volgen? Kies jij voor een relatie met God? Kies jij voor een nieuw leven gevuld met Zijn liefde?

Ik wil Jezus volgen

Als je Jezus wilt volgen, maar je weet niet hoe dat moet, kan je het volgende bidden. Misschien is dit de eerste keer dat je echt hebt gebeden. Bidden is niks anders dan praten met God.

God, ik weet dat ik heb gezondigd. Vergeef mij de dingen die ik fout heb gedaan. Ik geloof dat Jezus is gestorven voor mijn zonden en ook weer is opgestaan. Ik wil een volger van Jezus zijn en een relatie met U hebben. Dank u wel voor uw liefde. Amen.

Gefeliciteerd! Wist je dat de hemel nu aan het juichen is? Jezus zei: "Zo, zeg ik u, heerst er ook vreugde onder de engelen van God over één zondaar die tot inkeer komt." Welkom bij de familie!

Hoe moet het nu verder? Je kan verschillende dingen doen: