Geschiedenis

Op zondag 6 maart 1974 werd in het Dienstencentrum West "de Valkenhof", onze eerste samenkomst gehouden. Sindsdien is er geen zondagochtend voorbij gegaan zonder dat de gemeente bijeenkomt voor een eredienst. De eertijds uit 7 volwassenen en 6 kinderen bestaande kring groeide uit tot een volwassen gemeente. De groei van de gemeente noodzaakte ons om naar een groter gebouw uit te kijken.

MKV-5.jpg

Op 4 juli 1985 betrok de gemeente de monumentale Maranatha Kerk aan de Prof. Mekelstraat 255 te Vlaardingen West.

Na 9 jaar bleek dat er weer behoefte bestond voor een uitbreiding van de kerk. Op 1 juli 1994 kwam de aanbouw klaar. Er was meer ruimte gecreëerd vooral voor het kinderwerk.