Leven met de Heer

Als je in een niet-gelovige omgeving bent opgegroeid, is het een grote stap om te kiezen voor het geloof. Het is altijd moeilijk om te kiezen voor iets waar de rest van je omgeving tegen is of niet in gelooft. Je kunt het vergelijken met het kiezen voor een partner waar je familie en vrienden het niet mee eens zijn. Wat doe je dan?

Een jaar geleden stond ik voor deze keuze toen ik wilde kiezen voor God. Harde uitspraken werden toen gedaan door de mensen die ik lief had. "Als je je laat bekeren, kunnen wij geen vrienden meer zijn." Durfde ik echt alle familie en vrienden, die mij altijd door dik en dun hebben gesteund, te verruilen voor God? Uiteindelijk heb ik toch voor God gekozen en me laten dopen, in geloof dat met de Heer in mijn leven alles wel goed komt.

Een jaar later, nu, zijn mijn vriendinnen nog steeds mijn vriendinnen. Vrienden verlaten je niet met als reden dat je steeds meer op Jezus gaat lijken en steeds meer leert liefhebben. Als geloof jou op een goede manier verandert als persoon, waarom zouden ze je dan opgeven? En als dat wel gebeurt, wat had je dan nog meer kunnen doen als je al je best deed om hen lief te hebben als Jezus?

Na de pijnlijke uitspraken van vorig jaar, volgt gelukkig: "Ik ben trots op wie je was, wie je bent geworden en wie je zult zijn." Ik hoop dat de persoon die ik zal worden veel overeenkomsten heeft met Jezus. Maar wie ik ook worden zal, zolang ik leef met de Heer, weet ik dat alles goed komt.

Vergeven is een keuze

Vergeven is een keuze die je zelf moet maken. De Here God zal je daar op een wonderbare manier bij helpen. De bijbel zegt: 'Vergeeft en bidt voor hen die je pijn hebben gedaan.' 

Toen ik in 1994 door mijn ex verruild werd met zijn secretaresse was mijn wereld in elkaar gestort. Ik kon en wilde haar niet vergeven: zij die mijn gezin verscheurd heeft. Een paar maanden na de echtscheiding werd ik midden in de nacht wakker. 'Bid voor je kinderen', ging het door me heen. Here God, ik heb toch al voor mijn jongens gebeden?! Ik bad toch en vroeg de Here God om Zijn engelen te gebieden om mijn kinderen te helpen en te beschermen. Ik herhaalde het gebed steeds weer opnieuw tot ik weer vrede in mijn hart had gekregen. Ik was daarna weer in slaap gevallen. De volgende middag, toen de kinderen weer bij me waren, vertelden de kinderen dat er die nacht brand was onstaan bij de verwarmingsketel. De vrouw van mijn ex had net op tijd mijn oudste zoon uit zijn kamer gehaald voordat die in brand vloog. Hij sliep namelijk in de kamer naast de ketel. Ik vroeg aan mijn kinderen wanneer de brand was uitgebroken. Wonderlijk een kwartier nadat ik op het hart kreeg om voor hen te bidden.

De volgende morgen ben ik met een bosje bloemen naar haar toe gegaan om haar te bedanken. Ik ben dankbaar dat God me daarvoor de kracht gaf.

Getuigenis van een zuster

De kracht van liederen

Tijdens de preek van vandaag werd de kracht van liederen zingen genoemd. Iedereen heeft wel een lievelingslied of een lied dat men mooi vindt. Bij ons mag je zelf een lied kiezen dat wordt gespeeld als je wordt gedoopt, en vaak is dat een lied dat jou raakt. Een broeder kreeg vandaag een lied op zijn hart, dat hij graag wilde zingen na de preek. Toen hij het lied aankondigde, kon ik niet stoppen met huilen, want het lied dat hij wilde gaan zingen was 'Even when it hurts', mijn lievelingslied en mijn dooplied. Dat is dus de kracht van liederen.

Zoals hij op het podium vertelde: veel mensen hebben een eigen strijd waar wij misschien niets van af weten. Misschien zit jij nu wel ergens mee en doet het erg veel pijn, maar God is altijd bij je. Juist in de donkere dagen moeten wij niet vergeten om Hem te prijzen, want Hij helpt ons er doorheen en Hij is alles wat wij nodig hebben. Dat is wat dit lied heel mooi uitdrukt.

Een jaar geleden koos ik voor God. Dat was mijn keuze toen. Dat is ook mijn keuze nu. Dit zal altijd mijn keuze blijven, even when it hurts, want liefde is een keuze. Zoals Hij er voor koos om ons lief te hebben, kies ik er voor om Hem lief te hebben.

Gedicht

Kerst is niet zomaar even samen.
Wat zingen en daarna te zeggen “amen”.
Neen… het is een tijd om er over na te denken,
wat God onze Vader ons wilde schenken.
Het mooist van alles:” Een kind is ons gegeven “.
Wij mogen Christus Jezus in ons hart beleven.
Want door HEM zijn onze zonden vergeven.
Zonder dat geschenk waren wij verloren,
maar God zij dank, HIJ heeft ons allen uitverkoren.
Wie wil er bij HEM horen?
Ik in ieder geval,
want HIJ trok mij uit het diepe donkere dal.
Kerst is voor mij: GOD MET ONS, IMMANUEL.
HEERE mijn God, ik dank U wel.

Rob van Haastert, Den Haag

Alle eer aan de Heer!

Alle eer aan de Heer!

Nu wij ons gaan richten op Thanksgiving besef ik me dat er zo veel dingen zijn, waarvoor ik God wil danken.

Op 24 november 2000 heb ik mijn mooie land, Guyana, verlaten voor Nederland. Met mijn getuigenis hoop ik vele anderen te bemoedigen om te blijven geloven en nooit op te geven. Niemand kon voorspellen wat mij uiteindelijk te wachten stond. Ik heb stormen moeten doorstaan.

Vijf jaar heb ik hier in Nederland gewoond, legaal noch illegaal, omdat ik aan het worstelen was voor een verblijfsvergunning, nadat ik hier ben gekomen met een toeristenvisum.
Aan het einde van die zware periode, werd bij mijn wijlen man (tevens vader van onze vier jaar oude zoon) prostaatkanker gediagnosticeerd, terwijl hij slechts 1 jaar te leven had. Ik dacht dat mijn wereld instortte. En alsof het niet erger kon, verloor ik de rechtszaak voor mijn verblijfsvergunning.

Daarbij werd bij onze zoon, Janathon (Johnny), ADHD (Aandachtstekort-hyperactiviteitsstoornis) en PDD-NOS (Pervasieve ontwikkelingsstoornis, niet anders omschreven) gediagnosticeerd. En niet te vergeten dat ik 2 jaren aan postpartum depressie leed ná de geboorte van onze zoon. De jaren, die hierop volgden waren het zwaarst, maar door alles heen heb ik geleerd te blijven bidden en meer op Jezus te vertrouwen. Ik wist dat ik veel moest overwinnen, maar ik wist ook dat ik een geweldige God diende, voor Wie niets onmogelijk is.

Mijn man leefde nog 3 jaar in plaats van de prognose van één jaar.

Mijn zoon ging naar een speciaal onderwijs en ik overwon mijn depressie. Een week voor Kerst 2009 overleed mijn man in Amerika. Technisch gezien, was het voor mij niet mogelijk naar Amerika te gaan voor zijn begrafenis, maar onze God, mijn wonderbaarlijke God blijft me verbazen. Drie maanden nadat mijn man overleed, kreeg ik mijn verblijfsvergunning op basis van Janathon’s Nederlandse nationaliteit, die hij had verkregen wegens zijn vader.

Er is een mooie bijbeltekst die ik constant herhaalde:

“Ik ben tegen alles bestand door Hem die mij kracht geeft” (Filippenzen 4:13).

Nu ben ik 4 jaar legaal in Nederland en een burger van de EU. God zegent altijd Zijn kinderen die Hem gehoorzamen en ik ben daar geen uitzondering van. De duivel zal altijd manieren vinden om ons te breken, maar we moeten standvastig zijn in Zijn woord en nooit wankelen in ons geloof. Bidt zonder ophouden.

Door alles heen heb ik geleerd om elke dag meer op Hem te vertrouwen. Johnny is nu 13 jaar oud en volgt de middelbare school met speciaal onderwijs.

Naarmate wij ons voorbereiden op Kerstmis, moeten we ook gedenken waar het allemaal om draait. Namelijk, de geboorte van onze Heer en Redder, Jezus Christus. Het maakt niet uit op welke dag Hij geboren is. Maar het feit dát Hij geboren is en later aan het kruis is gegaan voor onze zonden, is genoeg reden om feest te vieren. We vieren in feite allemaal dezelfde verjaardag en ik ben blij dat dóór HEM deze dag zo speciaal is.

God, help mij te berusten in de wetenschap dat Uw tijd perfect is en dat U mij in staat stelt, datgene te doen waarvoor U mij roept. Help mij tevreden te zijn met waar ik ben, wetende dat U mij daar niet voor altijd zal laten. Ik leg mijn toekomst in Uw handen en vraag dat U mij daarin volledige vrede geeft. Gebruik mij als een instrument om van invloed te zijn in het leven van anderen voor Uw koninkrijk en tot Uw glorie... AMEN

Debra Kissoon
(vertaling: Hannah Hardjosantoso)